Hoop om te delen!

Arno’s werk: versterken wat er al is

Mijn passie is het versterken van mensen en organisaties. Hoe kunnen mensen groeien, als persoon en in de rol die ze vervullen?

Ik werk bij ‘United Mission to Nepal’ (UMN). Als ‘Human Resource Development Advisor’. Een ingewikkelde manier om te zeggen dat ik de ruim 100 medewerkers van UMN help, ondersteun en coach bij hun training en ontwikkeling. Wat heb je nodig om je werk goed te kunnen doen? Wat kun je goed, en waar kun je groeien? Hoe kunnen teams beter samenwerken, onderling, maar ook met de lokale bevolking, lokale overheden, partners, kerken?

Voor een organisatie als UMN enorm belangrijk. Want UMN bestaat eigenlijk alleen maar uit mensen. Mensen die het evangelie ‘doen’: die passie en drive hebben om verschil te maken in hun land, vooral voor de allerarmste groepen die om allerlei redenen geen of weinig kans en perspectief hebben. Zij werken in de programma’s, in dorpen en gemeenschappen om verandering te brengen. Zij werken aan bewustmaking van scheve verhoudingen, zoals vrouwen die al het zware werk moeten doen of bepaalde groepen die buitengesloten worden. Het ter discussie stellen van schadelijke praktijken en gewoontes. Zij zoeken met gemeenschappen naar duurzame manieren van inkomen. Ze werken aan het wegnemen of verkleinen van barrières die ongelijkheid veroorzaken, zoals machtsmisbruik van landeigenaars. Werk waarbij vaardigheden, technisch inzicht, houding, communicatie en samenwerking cruciaal zijn. En daar valt veel te leren en te winnen.

UMN doet prachtige projecten, met en voor de lokale bevolking. Ik hoor en zie talloze verhalen van duurzame verandering, van veranderde levens, van perpectief. Maar ook nog vaak werken mensen langs elkaar heen, is er miscommunicatie, onduidelijkheid of gebrek aan integriteit. Raken mensen gedemotiveerd of ontstaan er conflicten. Dat staat ver weg van een ‘hoopvolle toekomst’ voor Nepal, waar UMN van droomt. Gaaf om mee te werken aan deze verandering!

Ina: Hoop voor kwetsbaren

In Nepal betekent een (verstandelijke) handicap en psychische problemen vaak levenslange schande, verwaarlozing, opsluiting en uitsluiting. De nood is enorm, onder de Nepalezen is heel weinig kennis en kunde. Ook komen heel veel kinderen en vrouwen in de prostitutie en mensenhandel terecht.

Ina’s primaire rol is de zorg voor ons gezin, maar ze is ook als vrijwilliger part time betrokken bij een project voor kwetsbare vrouwen en meisjes. Voor de samenleving hebben zij weinig tot geen waarde, behalve als arbeidkracht of gebruiksvoorwerp. Levensverhalen waar alle hoop uit verdwenen lijkt. Door er te zijn voor deze meisjes en vrouwen hoopt Ina hen weer Hoop en Toekomst te geven.

Wie en wat is UMN?

‘United Mission to Nepal’ is een Nepalese christelijke organisatie die al meer dan 60 jaar werkt voor en met de allerarmsten in Nepal, ongeacht hun achtergrond.

“Ongeacht”… Dat is revolutionair in een samenleving die gebouwd is op verschillen.

UMN streeft naar vrede en gerechtigheid voor iedereen, en hun werk richt zich op de wortels van armoede. Om hiermee de reddende liefde van Jezus Christus voor alle mensen te laten zien in woord en daad. En dat in een land en cultuur dat een oorsprong heeft van verschillen vanwege klasse, groep, geslacht en afkomst.

UMN ziet armoede als web van verschillende oorzaken: economisch, politiek, sociaal, geestelijk, materieel. UMN’s projecten zijn dan ook op al deze gebieden gericht, met als ideaal de ‘fullness of life’ (‘het volle leven’) waar Jezus over sprak. Voor mensen die zelf eigenaar zijn van oplossingen, niet afhankelijk van geld of mensen van buiten.

UMN werkt zoveel mogelijk met Nepalese werkers, met lokale partnerorganisaties, en waar mogelijk samen met lokale overheden en kerken. Voor ondersteunende kennis en kunde die niet in Nepal beschikbaar is zoekt UMN buitenlandse vrijwilligers, zoals Arno en Ina. Op dit moment heeft UMN ruim 160 Nepalese en zo’n 15 niet-Nepalese medewerkers.

En wat doen we als gezin?

Als gezin zijn we samen ons plekje aan het vinden in de Nepalese samenleving. We wonen in Lalitpur (Patan), een deel van de hoofdstad Kathmandu. We proberen in ons dagelijks leven en werk relaties op te bouwen waarin de liefde van Jezus zichtbaar is. Omdat we zelf weten dat we dat zo nodig hebben. En geloven dat mensen dan echt tot hun doel komen, en duurzaam perspectief krijgen!

Wij geloven dat het evangelie ons aanspoort om verandering te brengen, goed nieuws te zijn.

Wij werken voor een lokale organisatie en werken met lokale christenen en niet-christenen. Een belangrijke basis voor duurzame verandering.