Nepal verdient hoop!

Schoonheid… met een schaduw

Nepal: Bekend vanwege het overweldigende natuurschoon. De majestueuze Himalaya spreekt tot de verbeelding, met als letterlijk hoogtepunt Mount Everest. Jaarlijks komen duizenden toeristen naar het kleine Aziatische land voor een meerdaagse wandeling of beklimming in de bergen. En terecht, want is een prachtig land.

Tegelijk is één van de armste landen in Azië. De helft van alle Nepalezen leeft rond of onder de armoedegrens. De economie in Nepal ontwikkelt zich niet zoals in buurlanden India en China; elk jaar verlaten tussen de 300.000 en 500.000 veelal jonge Nepalezen hun land op zoek naar werk om geld te verdienen voor hun families. Helaas eindigen velen als moderne slaven, en zijn hun families niet beter, maar slechter af. En het land mist een belangrijke groep die nodig is om het land op te bouwen.

Daarnaast is mensenhandel en gedwongen prostitutie een groot probleem: alleen al in Indiase bordelen werken naar schatting 200.000 Nepalese vrouwen en meisjes, jaarlijks worden vermoedelijk 10.000 Nepalese vrouwen en meisjes vanaf 9 jaar (of nog jonger) verhandeld naar India ten behoeve van prostitutie.

Opbouwen na verwoesting

De aardbevingen van april en mei 2015 en de gevolgen daarvan zijn in deze context een enorme klap. Duizenden gezinnen verloren dierbaren, duizenden anderen zijn lichamelijk en/of psychisch verminkt, zonder toegang tot zorg of een sterk sociaal vangnet. Veel mensen verloren het weinige dat ze al hadden: hun beetje vee, handmatig aangelegde akkers, hun huis. De infrastructuur is voor een groot deel verwoest: wegen, bruggen, drinkwater en energie. En een groot deel van Nepals historische bouwwerken is verwoest: een klap voor het toerisme, één van de belangrijkste werk- en inkomstenbronnen.

Organisaties zoals UMN hebben direct na de aardbeving een enorme bijdrage geleverd aan noodhulp. Maar na de fase van noodhulp worden de wonden nu pas echt zichtbaar en voelbaar. Plus de opdracht voor de Nepalezen om zelf aan de slag te gaan met wederopbouw, heling en het beter aardbevingsbestendig maken van hun land. Werken aan morgen. Een uitdaging in een land waarin passiviteit, corruptie en gebrek aan daadkracht niet bevorderlijk is voor ontwikkeling.

Zo is de Nepalese overheid anderhalf jaar na de aardbeving nog maar net begonnen met het uitkeren van de eerste bedragen aan getroffen gezinnen, en zijn pas onlangs de eerste huizen opgeleverd door hulporganisaties, die tot voor kort geen toestemming kregen voor wederbouw, omdat de overheid druk was met het opstellen van regeltjes en onenigheid had over wie welke beslissingen mocht nemen. Frustrerend. En met de tweede winter voor de deur leven nog steeds meer dan een miljoen mensen in tenten en tijdelijke onderkomens.

“Vooral lokale organisaties zijn cruciaal bij de wederopbouw, omdat zij direct werken vanuit, met en voor de lokale gemeenschappen, met een commitment voor de lange termijn.”

Juist in deze context spelen Nepalese organisaties zoals UMN de komende jaren ook een cruciale rol in de wederopbouw. Om nieuw en duurzaam perspectief te brengen.

Nooit meer hetzelfde

Nepal is één van de landen met de laagste bijdrage aan het broeikaseffect. Maar het staat op de 4e plaats als het gaat om klimaatverandering en de effecten daarvan. In sommige gebieden kunnen gewassen niet of nauwelijks meer worden verbouwd, omdat de stabiliteit van de moesson is verdwenen. Vee sterft door gebrek aan water.

UMN helpt boeren te begrijpen dat dingen niet meer hetzelfde zijn als ze altijd waren. En om te gaan met deze grote veranderingen, en te kijken naar andere manieren van levensonderhoud.

Weggestopt

Deze jongen is verstandelijk beperkt. In Nepal wordt dat vaak gezien als straf voor de ouders, en een slecht vorig leven. En omdat zij niet weten hoe ze met hem om moeten gaan, en uit schaamte, zit hij opgesloten in een kooi achter het huis. Levenslang. Tenzij.

UMN werkt aan voorlichting aan ouders en gemeenschappen, en biedt ondersteuning voor zorg en opvang binnen de Nepalese familie-cultuur.

Het beloofde land?

Meer dan 100.000 Nepalezen vertrokken naar Qatar met de belofte daar (veel) geld te verdienen. Voor werk als arbeider aan faciliteiten, wegen en stadions voor ‘ons’ WK Voetbal 2022.

De video hieronder van The Guardian uit september 2013 laat zien dat het vaak heel anders loopt dan voorgespiegeld, en de belofte voor veel Nepalezen eindigt in schulden, wanhoop of de dood.

UMN werkt zowel aan preventie als aan alternatieven door scholing, bewustwording en mogelijkheden voor duurzaam inkomen in Nepal zelf.

“Wij geloven dat het evangelie in woorden en daden goed nieuws is voor materiële, sociale en geestelijke armoede. Hoop om te delen!”

“Jezus liet zien dat ieder mens geliefd en van waarde is. Tegelijk daagt het evangelie uit om verandering te brengen in armoede, en perspectief in uitzichtloosheid. Dat Licht delen we graag!”