23 okt
  • By arnoenina

23 okt 2019: Verandering en transformatie

Tussen de twee belangrijkste festivals Dashain en Tihar is het weer tijd voor onze jaarlijkse ‘Learning Review’. Alle UMN-staf uit heel Nepal komt samen in Kathmandu voor een week van kennis delen, updates, discussies en ontmoeting.

Dit jaar hadden we als thema ‘Change Leading to Transformation’. We stonden stil bij hoe en wanneer verandering ook echt leidt to transformatie: een wezenlijke, blijvende verandering, ook in identiteit.

Een uitdagend thema voor een christelijke organisatie waarin christenen en hindoes samenwerken voor een getransformeerde Nepalese samenleving. Hoe ziet een “getransformeerde Nepalese samenleving” er uit in het dagelijks leven? Wat is onze rol? Hoe geven we onze identiteit vorm? Wat verwachten we van elkaar? Hoe werken we samen met anderen?

Team zijn

We hadden een sessie over ‘team zijn’. Een Britse collega en ik draaien samen ‘Ignite’, een leiderschapstraining voor onze 25 teamleiders. Dit keer betrokken we echter alle staf bij een aantal thema’s over ‘team zijn’. Leuk, en soms confronterend. Teamleiders en teamleden in gesprek over gezamenlijke doelen, wederzijdse verwachtingen, vertrouwen, commitment. Spannend genoeg!

 

Organisatieverandering

Ook veel aandacht deze week voor het veranderingsproces waar we als organisatie in zitten. (In de november-nieuwsbrief schijven we daar meer over.) Een aantal functies houden op te bestaan. Andere functies verhuizen van Kathmandu naar de projectlokaties, en de meeste van deze medewerkers willen niet meeverhuizen, dus vertrekken bij UMN.

Weinig stabiliteit, veel onzekerheid en grote gevolgen voor sommige collega’s in een land zonder sociale zekerheid en weinig werkgelegenheid.

Afsluiting

Vandaag sloten we de week af met de traditionele ‘staff bhetghat’, een afsluitende samenkomst. Ik mocht starten met de ‘devotion’: een overdenking over Jezus die een blinde man geneest (Johannes 9), een verhaal met veel verbindingen met de Nepalese context. We herdachten onze eerder in het jaar verongelukte collega Laxmi, vierden mijlpalen en hadden uitreiking van awards (Nepalezen zijn gek op onderscheidingen en jubilea).

Bijzonder was het afscheid van twee Amerikaanse collega’s die na 35(!) jaar trouwe dienst bij UMN terugkeren naar de US, en een interview met een bejaarde dame die in 1962 voor UMN kwam werken en nog steeds in Nepal woont. Wat een inzet en ervaring… Maar vooral ook verhalen van Gods trouw voor hen persoonlijk, en voor het werk van UMN.

De dag (en daarmee de week) werd afgesloten met een talentenshow, altijd een succes!