22 mei
  • By arnoenina

22 mei 2021: Opnieuw noodhulp: help je mee?

De tweede golf COVID-19 brengt in Nepal een vloedgolf van ellende. Deze golf maakt veel meer slachtoffers, oud en jong, maar net als in de eerste golf is honger een even grote vijand als corona.

Iemand deelde vandaag beelden van een plek in de stad waar vandaag voedsel werd uitgedeeld door een particulier initiatief. De Nepalese organisator klonk er zorgelijk bij. Honderden mensen stonden in de rij voor een plastic zakje rijst en linzen voor één of twee dagen. Maar ze stonden zó dicht op elkaar, bang om te laat te zijn, achter het net te vissen. “Wat we ook zeggen over afstand houden, deze mensen maken zich meer zorgen dat hun gezin omkomt van de honger dan van COVID”, zei hij.

Delen tot het op is

“Families om ons heen hebben geen eten meer”, vertelt onze vriend Bakhat. “Jullie nog wel?” vraag ik. “Ja, wij hebben nog”, zegt hij. Maar ik weet dat ze hun eten delen als er nood is. Tot het op is.

De eerste lockdown was zwaar, en lang. We zaten acht maanden thuis. De meeste Nepalezen hadden geen werk, en dus geen inkomen. Velen zonder reserves hadden daarom geen of nauwelijks te eten. Met jullie hulp konden we 229 families een maand te eten geven.

Nu is er opnieuw lockdown, en mogelijk is de situatie nog zwaarder. Het virus is dit keer veel agressiever. De angst om besmet te raken is veel groter. Verhoudingsgewijs zijn de cjifers in Nepal ernstiger dan in India, en ook in Nepal worden veel slachtoffers niet geteld omdat zeker buiten Kathmandu er nauwlijks wordt getest.

Geef je mee?

We willen daarom opnieuw voedselpakketten uitdelen. Niet origineel, maar broodnodig. Ondanks lockdown is er nog voldoende in de winkels. Wil je weer meehelpen? Stuur ons dan even een berichtje, bijvoorbeeld via arnoenina@gmail.com.

Een pakket bestaat uit gewone rijst, chiura (platgeslagen rijst), linzen, olie, zout en zeep, aangepast aan de grootte van het huishouden, genoeg voor een maand. Zo’n pakket kost gemiddeld € 26, maar elke bijdrage is weer ontzettend welkom.

Via Bakhat zorgen we dat het terecht komt bij mensen die het echt nodig hebben.

Dhanyabat. Dank je wel!