22 jul
  • By arnoenina

22 jul: Voedsel uitgedeeld

Na vertraging vanwege de vele regen en aardverschuivingen, zijn afgelopen week de laatste voedselpakketten uitgedeeld.

206 pakketten

Uitdelen van pakketten in Surkhet

In totaal mochten we 206 pakketten uitdelen, net als bij de eerste actie vorig jaar weer veel meer dan we hadden gedacht en gehoopt. Daarmee hebben ruim 1100 mensen voor een maand eten ontvangen. Een steuntje in de rug voor families die mede vanwege COVID-19 en de langdurige lockdowns geen inkomen en daarmee geen eten meer hebben. De heftige moessonregens van de afgelopen maand maakten het er voor veel mensen niet makkelijker op.

De pakketten zijn samengesteld en uitgedeeld door heel wat vrijwilligers in verschillende districten in Nepal. Meestal door lokale pastors, maar voor families die het ’t hardst nodig hadden, ongeacht hun afkomst, geloof of kaste.

Afgerond

Natuurlijk blijft er nood, en blijven veel organisaties (zoals ook UMN) op verschillende manieren hulp bieden. Maar voor nu beëindigen we deze actie.

Dank jullie wel allemaal die op wat voor manier dan ook hebben bijgedragen!