14 nov
  • By arnoenina

14 nov 2019: General Assembly

Na de medewerkersbijeenkomst afgelopen maand hadden we deze week onze ‘General Assembly’ bij UMN.

Tijdens dit tweejaarlijkse evenement nodigen we onze ‘supporting partners’ uit. Dit zijn organisaties uit de hele wereld die ons werk steunen. Als donor voor projecten, of als zendende organisatie voor buitenlandse medewerkers zoals wij.

Terug en vooruit

In deze dagen vertellen we over het werk dat de afgelopen tijd gedaan is: verhalen van verandering, en over wat we hebben geleerd. En we denken, bidden en bespreken de koers voor de komende jaren. Extra belangrijk nu we aan de vooravond staan van vernieuwing van onze 5-jarige overeenkomst met de overheid, op basis waarvan we hopelijk verder kunnen en mogen werken voor de allerarmsten in Nepal.

Werk in uitvoering

Op donderdag waren op het hele UMN-terrein stalletjes ingericht waar teams iets van hun werk lieten zien.

Leden van de Badi-stam, vaak gezien als de ‘allerlaagste’ kaste in Nepal.
Collega Balkumari vertelt over UMN’s werk voor families die leven met HIV/Aids.
Werken aan meer toegang voor mensen met een handicap, zowel fysiek als in hun rechtspositie.

 

Helaas kon onze Nederlandse coordinator er wegens omstandigheden niet bij zijn, maar er waren heel wat vertegenwoordigers van onze partners aanwezig. Een deel van hen bezocht vóór of na de bijeenkomst één van onze projecten om het werk ‘in het echie’ te zien.